Gå til kassen

  Retningslinjer for personvern

  Denne personvernpolicyen gjelder behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av tjenestene som Lensway-gruppen leverer gjennom sine nettsteder, tjenester og applikasjoner (våre ”Tjenester”). Lensway Group AB, organisasjonsnummer 556579-3188 (nedenfor kalt ”LWG”, ”vi” eller ”oss”) er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av våre Tjenester og gjennom Lensway-gruppens varemerker.

  LWG er opptatt av ditt personvern. Denne personvernpolicyen gjør rede for hvordan vi innhenter og bruker personopplysningene dine. Den redegjør også for hvilke rettigheter du har overfor oss og hvordan du utøver dem. Har du spørsmål om personvern og dataintegritet, kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til dpo@lensway.com.

  Hvilke opplysninger innhenter vi?

  Opplysninger som du gir oss. Det er mange måter du kan gi oss opplysninger om deg selv på, direkte eller indirekte, for eksempel når du sender inn en bestilling på nettstedet vårt, kontakter oss, bruker kundeportalen vår eller andre av LWGs Tjenester der du legger igjen personopplysninger. Det kan dreie seg om:


  • Person- eller kontaktopplysninger: Navn, fødselsdato, personnummer, tittel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer og så videre.
  • Informasjon om varer eller tjenester: Nærmere opplysninger om artiklene du kjøper. Hvilke produkter du har kjøpt og antall, samt hvor mye du har betalt.
  • • Betalingsmåte og status
  • • Leveringsmåte
  • • Rabatt- og kampanjekoder, deriblant henvisninger til venner du har tipset om.
  • Opplysninger om styrke, sliping og brilleseddel: Spesifikke opplysninger om styrke, sliping og brilleseddel, det vil si opplysninger om styrke (sfære), sylinder, aksel, basiskurve og pupillavstand.
  • Økonomisk informasjon: For å gi deg riktig servicenivå kan vår leverandør av betalingsløsninger innhente opplysninger om blant annet din inntekt, eventuelle kredittforpliktelser, negative betalingsanmerkninger og tidligere innvilgede kreditter. Ingen av disse opplysningene formidles eller gjøres tilgjengelig på annen måte for LWG.
  • Informasjon om kontakt mellom deg og LWG: Hvordan du bruker våre Tjenester, deriblant responstider på sider, nedlastingsfeil, til- og fratredelsesmåter samt leveringsvarsler når vi kontakter deg.
  • Informasjon om enheter: For eksempel IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, innstillinger for tidssone, operativsystem samt plattform og skjermoppløsning.
  • Geografiske opplysninger: Din geografiske beliggenhet

  Opplysningene som du gir oss, i likhet med opplysninger om varer/tjenester og opplysninger om din økonomi, er generelt nødvendige for å inngå en avtale med oss, mens de øvrige opplysningene vi innhenter generelt er nødvendige av andre årsaker, se nedenfor.


  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne håndtere bestilling/kjøp
  • Bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine.
  • Levering, deriblant varsel via SMS og/eller e-post.
  • Håndtering av betaling
  • Adressekontroll mot SPAR
  • Håndtering av reklamasjons- og garantisaker
  • Navn
  • Fødselsdato/Personnummer (bare i visse tilfeller)
  • Faktureringsadresse
  • Leveringsadresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Betalingsmåte og status
  • Informasjon om varer og tjenester; for eksempel opplysninger om artiklene du kjøper og hvor mange du har kjøpt.
  • Økonomisk informasjon; for å gi deg riktig servicenivå kan vår leverandør av betalingsløsninger innhente opplysninger om blant annet din inntekt, eventuelle kredittforpliktelser, negative betalingsanmerkninger og tidligere innvilgede kreditter. Ingen av disse opplysningene formidles eller gjøres tilgjengelige på annen måte for LWG.
  Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Denne innsamlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor deg.
  Lagringsperiode: Opplysningene vil bli lagret i opptil 8 år i henhold til forbrukerkjøpsloven og regnskapsloven.

  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne oppfylle selskapets forpliktelser, for eksempel regnskapslovgivning. Nødvendig håndtering for oppfyllelse av selskapets rettslige forpliktelser ifølge lovkrav, domsavgjørelse eller myndighetsbeslutning (f.eks. regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller reglene for produktansvar og produktsikkerhet, som kan kreve kommunikasjon og informasjon til allmennheten og kunder vedrørende produktalarm og -tilbakekallinger ved for eksempel en defekt eller helsefarlig vare).
  • Navn
  • Personnummer (bare i visse tilfeller)
  • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Opplysning om kjøpstidspunkt, produkter, pris.
  Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse. Denne innhentingen av personopplysninger er nødvendig i henhold til lov. Uten disse opplysningene kan vi ikke oppfylle vår rettslige forpliktelse og er derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.
  Lagringsperiode: Opplysningene vil bli lagret i opptil 8 år i henhold til forbrukerkjøpsloven og regnskapsloven.

  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne håndtere kundeserviceforespørsler.
  • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til kundeservice (per telefon, e-post, chat eller i digitale kanaler, deriblant sosiale medier).
  • Identifikasjon.
  • Utredning av eventuelle reklamasjoner og supportforespørsler.
  • Navn
  • Personnummer (i visse tilfeller)
  • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Din korrespondanse, e-post, telefon, chat.
  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og din berettigede interesse av å håndtere kundeserviceforespørselen.
  Lagringsperiode: Opptil 90 dager fra tidspunktet for innhenting.

  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser.
  • Kommunikasjon før og etter deltakelse i en konkurranse (f.eks. bekreftelse på påmeldinger, spørsmål eller evalueringer).
  • Kåringen av vinnere og formidling av eventuelle premier (f.eks. utbetalinger eller reisebestillinger)
  • Navn.
  • Personnummer eller alder.
  • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Opplysninger som er gitt i konkurransebidrag.
  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og din berettigede interesse av å håndtere din deltakelse i konkurranser.
  Lagringsperiode: Opptil 90 dager fra tidspunktet for innhenting.

  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og system for kundene.
  • Tilpassing av tjenester så de blir mer brukervennlige (f.eks. endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsflyten eller for å synliggjøre funksjoner som ofte brukes av kunder i de digitale kanalene våre).
  • Utarbeiding av underlag i den hensikt å forbedre vare- og logistikkflyten (f.eks. gjennom prognoser for innkjøp, lagerhold og leveranser).
  • Utarbeiding av underlag for å utvikle og styrke sortimentet vårt.
  • Utarbeiding av underlag for å utvikle og styrke ressursutnyttelsen vår ut fra et miljø- og bærekraftperspektiv (f.eks. gjennom å effektivisere innkjøp og planlegging av leveranser).
  • Gi kundene mulighet til å påvirke sortimentet vårt.
  • Utarbeiding av underlag for å styrke IT-systemet vårt i den hensikt å øke den generelle sikkerheten for selskapet og de besøkende/kundene.
  • Analyser på aggregert nivå basert på opplysningene vi innhenter (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn), slik at vi kan sortere deg inn i en kundegruppe (såkalt kundesegment). Resultatet av analysen ligger til grunn for hvilke produkter som kjøpes inn.
  • Utsendelse av kundeundersøkelser til din angivne e-post
  • Innsamling av svar fra deg besvart gjennom kundeundersøkelser for å kunne sammenstille og analysere resultatet fra besvarte kundeundersøkelser.
  • Alder
  • Bosted
  • Kjønn
  • E-post
  • Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
  • Tekniske data vedrørende enheter som benyttes og enhetenes innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).
  • Informasjon om hvordan du har interagert med oss, det vil si hvordan du har brukt tjenesten, hvor og hvor lenge du har besøkt ulike sider, responstider, nedlastingsfeil, hvordan du får tilgang til og avslutter tjenesten og så videre.
  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.. Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta vår og kundenes berettigede interesse av å evaluere, utvikle og forbedre tjenestene, produktene og systemene våre.
  Lagringsperiode: Frem til du frasier deg slik kommunikasjon gjennom å klikke på link for avregistrering eller ved å kontakte vår kundeservice på telefon 23 96 48 48 eller gjennom vårt kontaktskjema som du finner på lensway.no/contact. Opptil 8 år fra tidspunktet for innhenting.

  Formål Behandlingar som utförs Personuppgifter
  For å hindre misbruk av LWGs Tjenester, som en del av våre tiltak for å holde tjenestene våre sikre og trygge.
  For å foreta risikoanalyse, hindre bedrageri og håndtere risikoer.
  • - Forhindre og granske eventuelle bedragerier eller andre lovovertredelser
  • - Hindre phishing, forsøk på ulovlig pålogging på brukerkontoen eller andre handlinger som er forbud ifølge lov eller våre kjøpsvilkår.
  • - Beskyttelse og styrking av IT-miljøet vårt mot angrep og inntrengning.
  • - Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
  • - Tekniske data vedrørende enheter som benyttes og enhetenes innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).
  • - Opplysninger om hvordan de digitale tjenestene våre brukes.
  Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av rettslig forpliktelse (hvis aktuelt), alternativt berettiget interesse. Foreligger det ingen rettslig forpliktelse, er behandlingen nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å hindre misbruk av en tjenester eller hindre, forebygge og granske forbrytelser mot selskapet.
  Lagringsperiode: Fra tidspunktet for innhenting og opptil 36 måneder frem i tid.

  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne gi deg mulighet til å bestille produktene våre slipt etter en bestemt styrke.
  • - Lagring av data knyttet til synsfeil for å kunne sende eller slipe riktig synsfeilprodukt.
  • - Brilleseddel
  Rettslig grunnlag: Ditt samtykke
  Lagringsperiode: Brilleseddelopplysninger knyttet til en bestemt ordre lagres i opptil 8 år i henhold til regnskapsloven.

  Formål Behandling som utføres Personopplysninger
  For å kunne levere en personlig tilpasset opplevelse av tjenestene våre.
  For å sikre at innhold blir presentert for deg på en mest mulig effektiv måte.
  • - Opprettelse av innhold som er personlig tilpasset for deg, for eksempel gjennom relevante produktanbefalinger, presentasjon av dine spesifikke fordeler og tilbud samt andre lignende tiltak som betyr en forenkling for deg.
  • - Forenkling av din bruk av tjenestene våre (f.eks. gjennom påminnelser om glemte/forlatte digitale handlekurver).
  • - Personlig kommunikasjon basert på din atferd på plattformene våre. Basert på opplysningene som vi innhenter (f.eks. kjøps- og klikkhistorikk), gjør vi en analyse på individnivå. Resultatene av analysen ligger til grunn for vår kommunikasjon med deg og hvilke tilbud og fordeler du får presentert.
  • - Navn
  • - E-post
  • - Alder
  • - Kjønn
  • - Bosted
  • - Kjøpshistorikk
  • - Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
  • - Angitte kundevalg vedrørende kommunikasjonskanaler
  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse
  Lagringsperiode: Opplysninger knyttet til en bestemt ordre lagres i opptil 8 år i henhold til regnskapsloven.
  Formål Håndtering Personopplysninger
  For å kunne levere nyhetsbrev og utsendelser til deg som har anmeldt deg til vårt nyhetsbrev, åpnet en Mine Sider-konto eller har gjennomført et kjøp hos LWG. Formålet med disse utsendelsene er å formidle relevant informasjon og tilbud fra LWGs varemerker, tjenester og produkter. LWG kommer også å til å analysere din adferd for å sikkerhetsstille at vi gir et så relevant målrettet innhold som mulig (dvs. for å gjøre din opplevelse mer personlig).
  • - Utsendelse av nyhetsbrev, sms og brev som inneholder informasjon og tilbud.
  • - Fremstilling av personlig innhold for deg, basert på de interesseområdene som du har angitt når du meldte deg på vårt nyhetsbrev.
  • - Ved nyhetsbrev kommer måling av frekvens av åpnende utsendelser og hvilke linker du har klikket på utføres for å gjøre din opplevelse mer personlig.
  • - E-post
  • - Navn
  • - Interesseområder
  • - Lagrede favorittprodukter
  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse eller samtykke. For deg som har gjennomført kjøp hos LWG er behandlingen nødvendig for å tilgodese vårt og din berettigede interesse av å få/beholde informasjon og tilbud gjeldende LWGs varemerker, tjenester og produkter. Har du meldt deg på vårt nyhetsbrev baseres behandlingen av det samtykket som du gav i forbindelse med en slik anmeldelse.
  Lagringsperiode: Inntil du avviser en slik kommunikasjon gjennom å direkte i utsendelsen klikke på link for avregistrering eller ved å kontakte vår kundeservice på telefon 23 96 48 48 eller gjennom kontaktskjemaet som du finner på lensway.no/contact.

  Kommunikasjon med deg

  LWG kan etter ditt første kjøp eller om du har anmeldt interesse for våre nyhetsbrev, sende ut informasjon og tilbud via e-post, sms og brev. Formålet med disse utsendelsene er å formidle relevant informasjon som angår LWG sine varemerker, våre tjenester og produkter. For å kunne utvikle vår service, våre tjenester og produkter kan vi også sende ut spørreundersøkelser. Du har i forbindelse med mottagelse av slike utsendelser mulighet å til å bli frabedt slik kommunikasjon gjennom å direkte klikke på linken for avregistrering, eller å vende deg til vår kundeservice på telefon 23 96 48 48 eller kontakte oss gjennom kontaktskjemaet som du finner på lensway.no/contact.

  Hvem kan vi dele opplysningene dine med?

  Lensway Group eies av EssilorLuxottica Group, og vi kan derfor komme til å dele opplysningene dine med selskapene som inngår i EssilorLuxottica Group. Lensway Group vil bare dele personopplysningene dine innen EssilorLuxottica Group når det er nødvendig og bare i henhold til gjeldende lover om personvern. Andra selskaper innen EssilorLuxottica Group kan for eksempel komme til å behandle personopplysningene dine i egenskap av personopplysningsfullmektig for Lensway Group.

  Vi kan også komme til å dele personopplysningene dine med våre leverandører og samarbeidsparter hvis det er nødvendig for å kunne levere våre Tjenester eller oppfylle vår avtale med deg. LWG kan derfor komme til å dele personopplysningene dine i henhold til følgende:

  Type tjeneste Geografisk plassering Leverandørens rolle
  Leverandør av betalingsløsninger EU/EØS Personopplysningsansvarlig
  Logistikktjenester EU/EØS Personopplysningsansvarlig
  Markedskommunikasjon EU/EØS Personopplysningsfullmektig
  Sosiale medier EU/EØS Personopplysningsansvarlig

  Hvis en leverandør oppgis som personopplysningsansvarlig, er leverandøren ansvarlig for behandlingen som leverandøren utfører. Mer informasjon om behandlingen av personopplysninger som en leverandør utfører som personopplysningsansvarlig, finner du i leverandørens personvernpolicy.

  Hvis leverandøren oppgis som personopplysningsfullmektig, er vi og leverandøren sammen ansvarlige for behandlingen som leverandøren utfører. I egenskap av personopplysningsfullmektig kan leverandøren bare behandle personopplysninger på de måtene og til de formålene som vi har bestemt.

  Har du spørsmål om hvem som er personopplysningsansvarlig for en viss behandling, må du gjerne kontakte oss.

  Vi iverksetter alle rimelige, juridiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles på en trygg måte og med relevant grad av beskyttelse når de overføres til eller deles med en slik utvalgt tredjepart.

  Myndigheter

  Vi kan komme til å overføre personopplysninger til myndigheter som Politiet, Skatteetaten og øvrige myndigheter hvis vi plikter å gjøre det i henhold til lov eller hvis du har gitt samtykke til det.

  Hva gjør vi IKKE med opplysningene dine?

  Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter.

  Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

  Vi streber alltid etter å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS-området. I visse tilfeller kan opplysningene imidlertid overføres til og behandles utenfor EU/EØS-området, av et selskap som inngår i EssilorLuxottica Group eller av en leverandør eller underentreprenør. Ettersom LWG er fast bestemt på å alltid holde opplysningene dine beskyttet, iverksetter vi alle rimelige, juridiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles på en trygg måte og med relevant grad av beskyttelse, som et minimum i tråd med den grad av beskyttelse som tilbys innen EU/EØS-området. Når personopplysninger overføres og behandles utenfor EU/EØS-området, benytter vi i noen tilfeller såkalte standardavtaleklausuler utarbeidet av EU-kommisjonen, som sikkerhetstiltak. Ønsker du en kopi av disse standardavtaleklausulene, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nedenfor.

  Våre berettigede interesser

  Ved behandling med støtte i det rettslige grunnlaget berettiget interesse vurderer vi det slik at våre berettigede interesser av å behandle personopplysningene er nødvendige for at vi skal kunne utføre, oppfylle og administrere vår virksomhet og våre Tjenester. Videre har vi en berettiget interesse av å beskytte oss selv, kundene og leverandørene våre mot bedragerivirksomhet og misbruk av tjenestene våre. Vår berettigede interesse av å sende ut markedsføring og tilbud om virksomheten og tjenestene våre bygger på at slik informasjon kan være av betydelig interesse for kundene samt at en eventuell personvernrisiko for den registrerte er svært begrenset. Den registrerte kan når som helst innvende mot behandlingen av personopplysningene sine til markedsføringsformål.

  Dine rettigheter som registrert

  Rett til å trekke tilbake samtykke. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysninger for sliping, styrke og brilleseddel. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen på bakgrunn av samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

  Rett til å få tilgang til opplysningene dine. Hvis du ønsker å vite hva slags opplysninger vi har om deg og bekrefte dem, kan du be om en utskrift av opplysningene. Begjæring om utskrift av opplysningene er kostnadsfritt. I de tilfellene vi behandler personopplysninger om deg for å oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og du selv har gitt oss disse personopplysningene, har du rett til å få dem ut i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

  Rett til begrenset behandling: Du har i visse tilfeller rett til begrenset behandling av personopplysningene dine, det vil si at vi begrenser behandlingen til noen avgrensede formål. Retten til begrensning gjelder blant annet når du ser at opplysningene er feilaktige og har bedt om at de blir korrigert. Du kan da be om at behandlingen av personopplysningene begrenses i den tiden opplysningenes korrekthet blir kontrollert. Du vil bli informert når begrensningen opphører.

  Rett til korrigering. Du har rett til å korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.

  Rett til å innvende: Du har rett til å innvende mot behandling av personopplysninger som bygger på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Ved en innvending skal vi stanse behandlingen hvis vi ikke kan vise til tvingende legitime grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og frihet eller hvis behandlingen av personopplysninger skjer for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav.

  Rett til å innvende mot direkte markedsføring: Når personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har du rett til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger om deg til direkte markedsføringsformål. Motsetter du deg behandling av personopplysninger til direkte markedsføringsformål, vil vi stanse slik behandling.

  Rett til sletting ("retten til å bli glemt"). I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige til formålet de ble innhentet for, har du rett til å be om at personopplysningene slettes. Visse lovfestede forpliktelser hindrer oss imidlertid i å slette deler av opplysningene dine umiddelbart. Slike forpliktelser følger av regnskaps- og skattelovgivning, men også av forbrukerlovgivning. Det vi gjør, er å sperre opplysninger som vi må hindre fra bruk til andre formål enn å overholde denne typen rettslige krav.

  Rett til å klage til tilsynsmyndighet. Hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til behørig tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

  Endringer i denne policyen. Vi kan komme til å oppdatere og gjøre endringer i denne policyen. Ved større endringer vil vi informere om disse på en hensiktsmessig måte, for eksempel ved å publisere den oppdaterte policyen på nettstedet vårt.

  Kontaktopplysninger

  Ved spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger eller for å utøve dine rettigheter som registrert, ber vi deg kontakte kundeservice per e-post på dpo@lensway.com eller telefon 23 96 48 48