Foreldet nettleser
Du bruker en foreldet nettleser som ikke støttes av denne siden. Du må oppgradere til en nyere nettleser, som Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Oppdag fordelene med Mine Sider!

 • Lagre resept
 • Eksklusive tilbud
 • Ordrehistorikk
 • Favoritter
 • Gjenta bestilling

Integritetspolicy

Håndtering av personopplysninger

Personopplysninger håndteres i henhold til gjeldene rett. Klarna behandler personopplysninger først og fremst i formålet for å utføre identifikasjon, kundeanalyse, kredittkontroll, markedsføring og utvikling av virksomheten. Fødsel og personnummer brukes som kundenummer i kundehåndteringsformål.

Av sikkerhetsmessige årsaker kontrollerer vi adressen som du har angitt stemmer overens med din folkeregistrerte adresse. Overføring skjer med SSL-kryptering.

Se Klarna sin policy for databeskyttelse for en nærmere beskrivelse av Klarna sin behandling av personopplysninger.

Gjennom å bruke Klarna Faktura godkjenner du vår bruk av dine personopplysninger i henhold til Klarna sin policy for databeskyttelse, inkludert overføring til særskilte utvalgte partnere eller til stater utenfor EU/EØS-området.

Retningslinjer for personvern

LensWay Group (heretter kalt Selskapet) er opptatt av å beskytte ditt personvern. I våre retningslinjer for personvern redegjøres det for hvordan Selskapet samler inn og bruker dine personopplysninger. Her redegjøres det også for hvilke rettigheter du har ovenfor oss, og hvordan du utøver disse. Du kan alltid kontakte oss når det gjelder spørsmål om personvern og beskyttelse av personopplysninger, ved å sende oss en e-post.

Selskapet er opptatt av å beskytte din integritet. Denne integritetspolicyen gjør rede for hvordan Selskapet samler inn og bruker dine personopplysninger. Her står det også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du utøver dem. Hvis du har spørsmål om integritet og beskyttelse av personopplysninger, kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til Selskapet.

Ved å bruke Selskapets tjenester godtar du integritetspolicyen vår og gir oss tillatelse til å behandle opplysningene dine. Du godtar også at Selskapets bruker elektroniske kommunikasjonskanaler samt fysisk post for å sende informasjon til deg. Det er viktig at du leser gjennom og forstår integritetspolicyen vår før du bruker tjenestene våre eller kjøper varene våre.

For at vi skal kunne tilby tjenestene våre og levere varene våre, er vi nødt til å behandle personopplysningene dine i henhold til redegjørelsen nedenfor. Det gjør vi med ytterste forsiktighet.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Opplysninger som du gir til oss. Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon på ulike måter. Typiske eksempler på dette er at du gjør en bestilling på vår hjemmeside, kontakter oss, bruker vår kundeportal eller noen av firmaets tjenester der du gir personopplysninger. Slike opplysninger kan være:


 • Person- eller kontaktopplysninger: Navn, fødselsdato, personnummer, tittel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer osv.
 • Informasjon om varer eller tjenester: Nærmere opplysninger og de artiklene du kjøper. Informasjon om hvilke og hvor mange produkter du har kjøpt, og hvor mye du har betalt.
 • • - Nærmere opplysninger om foreskrivningen av kontaktlinser.
 • • Betalingsmetode og status
 • • Leveringsmetode
 • • Rabatt- og kampanjekoder, derunder henvisninger du har gjort til venner og nærmere opplysninger om dem.
 • Finansiell informasjon: For å gi deg riktig servicenivå kan vår leverandør av betalingstjenester samle inn opplysninger om din inntekt, eventuelle kredittforpliktelser, negative betalingsanmerkninger og tidligere innvilgede kreditter. Ingen av disse opplysningene formidles eller gjøres tilgjengelig for Selskapet på noen måte.
 • - Informasjon om din kontakt med Selskapet: Hvordan du bruker våre tjenester, deriblant reaksjonstider på sider, nedlastningsfeil, inngåelse og oppsigelse av avtaler samt leveringsvarsler når vi kontakter deg.
 • Informasjon om enheter: F.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, innstillinger for tidssoner, operativsystem samt plattform og skjermoppløsning.
 • Geografiske opplysninger : Ditt geografiske plassering.

De opplysningene som du leverer inn til oss kreves, i likhet med opplysningene om varer/tjenester og din finansielle situasjon, i allmenhet for å inngå en avtale med oss. Andre opplysningene vi samler inn i allmenhet kreves av andre grunner og er spesifisert nedenfor.

Hva gjør vi med opplysningene dine?

Vi bruker dem til å levere, drive og forbedre våre varer og tjenester. Alle opplysninger brukes til å levere, drive og forbedre Selskapets varer og tjenester. Selskapet behandler personopplysninger til undernevnte formål og på følgende rettslige grunnlag:


Formålet med behandlingen Rettslig grunnlag for behandlingen (hvorfor behandling av informasjon er nødvendig) Automatisk beslutning (J/N)
For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg J
For å administrere din betaling og kunderelasjonen, dvs. fullføre våre plikter som oppstår som følge av avtalen som inngås mellom deg og oss, og gi deg tilgang til all informasjon, alle produkter og alle tjenester du ønsker fra oss. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg J
For kundeanalyse, administrere Selskapets tjenester og de varer som gjøres tilgjengelig, samt for intern virksomhet som feilsøking, dataanalyse, testing, undersøkelser og statistikk. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og oppnå legitimering J
Sørge for at innholdet presenteres på best mulig vis til deg og på enheten din. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg J
For å forhindre misbruk av Selskapets tjenester, som en del av våre tiltak for å holde tjenestene våre sikre og trygge. Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og overholde gjeldende lover J
For å utføre risikoanalyse, bedrageriforhindring og risikohåndtering. Overholde gjeldende lover og oppnå legitimering J
For å forbedre våre tjenester og varer, og til allmenne forretningsutviklingsformål, begrense bedrageri til et minimum, utvikle nye produkter og funksjoner og utforske nye forretningsmuligheter. Oppnå legitimering N
For å overholde gjeldende lover, som lover om regnskapsføring. Overholde gjeldende lover N

Kommunikasjon med deg

Selskapet kan også bruke dine opplysninger for å formidle relevant informasjon om produkter du har brukt eller lignende produkter, og gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser om våre varer og tjenester (f.eks. fordi du har kontaktet vår kundeservice), via via elektroniske og postale kommunikasjonskanaler eller per telefon. Send en mail til firmaet dersom du ikke ønsker å få slik kommunikasjon.

Hvem kan vi dele opplysningene dine med?

Vi kan overføre dine opplysninger eller dele de med alle enheter som inngår i Essilor International Group, i henhold til hva som fremgår nedenfor. Vi tar alle rimelige, lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at dine opplysninger behandles på en sikker måte, og med relevant og tilstrekkelig grad av beskyttelse når de overføres eller deles med slik utvalg tredjepart.

Leverandører av betalingstjenester

Selskapet kan dersom det kreves for betalingstjenesten, dele dine personopplysninger til leverandør av betalingstjenester, logistikkpartnere og leverandører av markedskommunikasjon inkludert sosiale medier. Personopplysningene som deles med leverandører av betalingstjenester kommer til å være underlagt leverandøren av betalingstjenesters retningslinjer om personvern og dens praksis.

Myndigheter

Selskapet kan dele nødvendige opplysninger til myndigheter som politiet, skatteorganer og andre myndigheter, dersom vi er lovmessig forpliktet til å gjøre det, eller du har gitt samtykke til det.

Hva vi IKKE gjør med dine opplysninger?

Vi selger aldri dine personopplysninger til en tredjepart.

Hvor lagrer vi dine personopplysninger?

Vi etterstreber alltid å behandle dine opplysninger innenfor EU/EØS. Opplysningene kan undertiden i visse tilfelle overføres til og behandles et annet sted enn i EU/EØS, av firma som inngår Essilor International Group, eller av en leverandør eller underleverandør. Siden firmaet er fast bestemt på alltid å beskytte dine opplysninger, gjør vi alle rimelige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at dine opplysninger behandles på en sikker måte og med relevant grad av beskyttelse, minimum tilsvarende og i tråd med den grad av beskyttelse som tilbys innen EU/EØS. Når personopplysninger overføres og behandles utenfor EU/EØS, bruker vi i noen tilfeller såkalte standardavtaleklausuler, utarbeidet av EU-kommisjonen, som sikkerhetstiltak. Hvis du vil motta en kopi av disse standardavtaleklausulene kan du kontakte oss med de kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer bare dine personopplysninger så lenge det kreves for å oppfylle våre avtalerettslige forpliktelser til deg, og så lenge vi er forpliktet til å gjøre dette i henhold til lov. Dersom vi lagrer dine opplysninger til noe annet formål enn våre avtalefestede plikter, som f.eks. regnskap og markedsføring, lagrer vi opplysningene så lenge som det kreves og/eller oppfordres til i henhold til gjeldende lover for hvert formål. Dette er dog begrenset til maksimalt 5 år.


 • Din rett til innsyn, rettelse og sletting av informasjon.
 • Rett til å få tilgang til dine opplysninger. Dersom du ønsker å motta og verifisere den informasjonen vi har om deg, kan du kreve en utskrift av opplysningene. En slik utskrift av opplysningene kan begjæres kostnadsfritt. I de deler vi behandler personopplysninger om deg for å oppfylle våre avtalerettslige forpliktelser mot deg, og du selv har gitt oss disse personopplysninger, har du rett til å få ut disse på en strukturert, allment brukbar og maskinlesbart format, og har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).
 • Rett til korrigeringer. Du har rett til å rette feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.
 • Rett til sletting ("retten til å bli glemt").I den grad dine personopplysninger ikke lengre kreves for det formålet de ble samlet inn for, har du rett til å begjære at dine personopplysninger slettes. Visse lovfestede krav hindrer oss imidlertid i å slette deler av dine opplysninger umiddelbart. Slike krav kan være regnskaps- og skattelover samt forbrukerlover. Det vi gjør i stedet er å sperre opplysninger som vi må forhindre fra bruk til andre formål enn å respektere slike rettslige krav.

Rett til å klage på beskyttelse av personvern inn for myndighetene?

Dersom du skulle være misfornøyd med vår behandling av personopplysninger har du rett til å klage dette inn til Datatilsynet.

Informasjon om bruk av cookies og annen liknende teknikk for sporing

Selskapet bruker såkalte informasjonskapsler ofte kalt cookies for å gi en skreddersydd og smidig opplevelse online. En cookie er en liten tekstfil som lagres på din data og som inneholder informasjon som brukes for å forbedre webstedet for deg. Du kan i den nettleser velge å ikke akseptere brukes av cookies, men da kommer nettsiden ikke til å fungere optimalt, og det kan blant annet oppstå problemer med å blant annet logge inn.

Vi innhenter blant annet følgende data:

 • • type nettleser
 • • operativsystem
 • • informasjon om mobilenheten din
 • • IP-adresse
 • • hvilke sider du har besøkt
 • • hvor lenge du har oppholdt deg på nettstedet
 • • når du sist besøkte nettstedet vårt
 • • referanser (hvor du kom fra)

Det tar bare noen minutter å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din hvis du skulle ønske det. Nedenfor har du koblinger til fremgangsmåten for de vanligste nettleserne:

Selskapet tillater også informasjonskapsler fra tredjepart, deriblant Googles annonsenettverk og affiliate-nettverk. Disse brukes særlig i forbindelse med følgende:

 • • analyse av atferd for å utvikle og forbedre nettstedets design og innhold
 • • testing av nettstedets innhold og struktur for å forbedre brukeropplevelsen
 • • sporing av de besøkendes atferd i forskjellige versjoner av nettstedet
 • • markedsføring

Informasjonskapsler fra tredjepart plasseres og brukes av en tredjepart. Se det aktuelle selskapets retningslinjer for informasjonskapsler hvis du vil vite mer om slik bruk av informasjonskapsler.

Ved å benytte deg av Lensway.no samtykker du i å ta imot informasjonskapsler fra nettstedet vårt. Du kan når som helst slette konkrete informasjonskapsler eller hindre at Lensway.no lagrer informasjonskapsler i nettleseren din.

Hvis du har spørsmål knyttet til GDPR og integritetspolicyen vår, eller du ønsker å komme i kontakt med personvernombudet vårt, kan du henvende deg til kundeservice, på e-post kundeservice@lensway.no eller telefon 23964848