Gå til kassen
   Tyd din brilleseddel

   Tyd din brilleseddel

   Når du kjöper briller er det viktig at å ha de riktige verdiene for å få optimal synsskarphet i glassene. En brilleseddel er en utskrift som du får av din optiker som viser dine styrker.

   I tillegg til styrken så beskrives en rekke andre parametere på brilleseddelen. Her går vi gjennom hva alt betyr, slik at du lettere fyller inn dine verdier når du kjøper briller online.

   Når du fyller i dine styrker

   Når du fyller i dine styrker

   En brilleseddel skiller seg fra en linseseddel fordi at brillene plasseres ca. 12 mm fra øynene mens linsene sitter på selve øyet. Du kommer derfor til å ha forskjellige verdier på din brilleseddel og din linseseddel.

   Når du bestiller briller hos oss kommer du først til valget hva slags briller du er ute etter. Progressive, lesebriller, terminalbriller eller enkeltslipte. Hvordan du fyller inn dine styrker justeres deretter. For å underlette kan du tilpasse din brilleseddel fra optiker, slik at du fyller inn dine styrker stemmer overens med hvordan din brilleseddel ser ut hos din optiker.

   Hva betyr mine verdier?

   Hva betyr mine verdier?

   H (R) OD – Betyr høyre øye. (H = høyre, R = right, OD = oculus dextrum på latin)

   V (L) OS – Betyr venstre øye. (V = venstre, L = left, OS = oculus sinistrum på latin)

   Korr visus - Angir din synsskarphet med korrigering, dvs. hvordan du ser med brillene på. Denne verdien er ikke noe vi ber deg fylle inn når du bestiller briller.

   Fri visus - Angir din synsskarphet uten korrigering, dvs. hvordan du ser uten briller. Denne verdien er ikke noe vi ber deg fylle inn når du bestiller briller.

   Hvordan tyder du dine styrker

   Hvordan tyder du dine styrker

   Sfære/styrke - Viser størrelsen på din synsfeil, dvs. dine styrker på hvor langsynt eller nærsynt du er. Minusverdier betyr at du er nærsynt, og plussverdier betyr at du er langsynt. Vi ber deg fylle i denne verdien når du kjøper briller hos oss da det informerer oss om hvilken styrke du trenger på dine briller.

   Sylinder/Cyl - Den første verdien for korreksjon av astigmatisme som angir hvor skjeve hornhinner du har.

   Akse/Axe - Den andre verdien for korreksjon av astigmatisme. Betyr akse eller i hvilken grad på øyet din skjevhet på hornhinnene sitter. Har du ikke skjeve hornhinner kommer ingen verdier finnes under Sylinder og Akse.

   Addisjon og pupillavstand

   Addisjon og pupillavstand

   Addisjon/ADD - Står for addisjonen, dvs. nærtillegget for progressive, lese- eller terminalbriller. ADD-verdien er forskjellen mellom avstandsstyrken og lesestyrken.

   PD - Pupillavstand angir den faktiske avstanden mellom dine pupiller i millimeter. Dersom pupillavstanden bare finnes angitt i en verdi på din brilleseddel (f.eks. PD 60) skal du dele dette på 2 for få verdien til begge øynene. PD 60 skal altså angis som PD 30 (vestre øye) og PD 30 (høyre øye).

   Prisme - Angir om du har skjelning. Vi lager i dag ikke prismeglass.