Gå til kassen
   Hvordan tyde linseseddelen

   Hvordan tyde linseseddelen

   Det kan være vanskelig å forstå linseseddelen. Her forklarer vi vad de parametre som er oppgitt betyr.
   Hvordan tyde linseseddelen

   Hvordan tyde linseseddelen

   Det kan være vanskelig å forstå betydningen av alle verdier og parametre som er oppgitt på linseseddelen. Her retter vi søkelyset mot seddelen og forklarer hva alt betyr.

   Linseseddelen

   Linseseddelen

   Vi understreker at utseende og oppsettet på linseseddelen varierer avhengig av hvilken optiker som har utført synsundersøkelsen. Synsverdiene på seddelen oppgis i følgende parametre:

   Styrka (POW/PWR/SPH)
   Denne verdien angir størrelsen på synsfeilen din med en pluss- eller minusverdi. En negativ verdi forteller at du er nærsynt mens en positiv verdi betyr at du er langsynt.

   Basiskurve (BC)
   Basiskurven beskriver linsens krumning. Verdien angir den radien på en sirkelbue som tilsvarer linsens innside; jo lavere verdi, jo mer krumning har linsen. Basiskurven angis alltid i millimeter.

   Diameter
   Diameteren er lengden på en rett linje fra kant til kant (over midtpunktet).

   Addisjon

   Sylinder (CYL)
   Sylinderen beskriver hvor stor brytningsfeil du har.

   Akse (AX)
   Akseverdien angir i grader, i hvilken retning brytningsfeilen ligger.

   Addisjon (ADD)
   Addisjon er differansen mellom den avstands- og nærstyrken du trenger i dine progressive-/ multifokale linser. Kalles også tilleggsstyrke.