kvinne med normal visus

Visus – øyets egne oppløsningsevne

Synsskarphet kalles også for visus og er et mål som beskriver øyets oppløsningsevne og hvor godt det kan skille ut detaljer i sine omgivelser. For å finne ut hvor på synsskarphets-skalaen man er, må man gjøre en synsundersøkelse hos en optiker for å få gjennomført en visus-test. En normal visus pleier å ligge på 1,0 og er generelt sett det de aller fleste med normalt syn har som synsskarphet.

Selv om visus 1,0 er det vanligste målet, finnes det også personer som har 0,5 i synsskarphet og opp mot 2,0 uten at det innebærer at de har feil på øynene sine. Det som avgjør om man lider av synsfeil når det kommer til visus-skalaen har faktisk mye å gjøre med hvor tett øyets fotoreseptorer lengst bak i øyet sitter, og dette kan variere en hel del fra person til person. Heng med videre, så skal du få lære deg mye mer!

Hva er det som avgjør om man har dårlig synsskarphet?

Det finnes tre faktorer som vi trenger for å kunne ivareta et bra syn og disse tre må være i balanse for at vi skal kunne se klart. Den første er evnen til å kunne ta inn et skarpt bilde av en detalj eller objekt på netthinnen der bilder havner og i hvilken tilstand det området på netthinnen er i. Den siste faktoren er hvordan det sentrale nervesystemet og øyets synsbaner fungerer sammen med hverandre.

Synsskarpheten din kan være mellom 0,5 og 2,0 uten at det trenger å være noe feil på noen av de tre faktorene, så det store spørsmålet er da hva det er som gjør at øyet får en dårligere synsskarphet. En forklaring på dette kan for eksempel være at en person som har mange fotoreseptorer på netthinnen sin i sin tur har øyne som kan skille ut flere detaljer i et bilde. Dette kan sammenlignes med pikslene i et kamera – jo flere piksler, desto bedre bilde. Dette innebærer derfor også at en person med få fotoreseptorer får en dårligere synsskarphet.

Hvordan måler man visus?

Om du mistenker at synsskarpheten din ikke er normal så bør du gjøre et besøk hos optikeren din. En ukorrigert synsskarphet fører til unødvendige plager, da du enkelt kan bruke kontaktlinser eller briller for å korrigere synsproblemene dine.

Om du har problemer med synet ditt kan det være et spørsmål om noen av de vanligste synsfeilene som deles inn i de følgende kategoriene:

For å måle øyets synsskarphet må du få gjort en test der du får se på en synstavle med bokstaver i forskjellige størrelser på rundt 5-6 meters avstand. Hvis en person enkelt kan skille ut de små bokstavene kan man skjønne at denne personens øye har mange fotoreseptorer og da får øyet en høyere verdi på visus-skalaen. Man måler begge øynene hver for seg og deretter sammen. En person som ikke ser bokstavene på synstavlen særlig bra havner da lavere på visus-skalaen.

Korrigering av visus ved hjelp av briller

Om optikeren din oppdager at du lider av en feil på synet og visus så kommer denne til å gi deg en brilleseddel eller en linseseddel dersom du heller bare ønsker å bruke linser. Gjennom å få brillene dine helt tilpasset ditt individuelle syn så kommer du nå til å kunne se klart igjen.

Tynna, stilige metallinnfatninger

Tynna, stilige metallinnfatninger från C.Jacobsen.
Kule rektangulære plastinnfatninger

Kule rektangulære plastinnfatninger
Tynne pilotinnfatninger i gull fra C.Jacobsen

Tynne pilotinnfatninger i gull fra C.Jacobsen

 Krav på synsskarphet for førerkort

Når det kommer til visus for førerkort for personbil og motorsykkel så finnes det faktisk noe som kalles for synskrav, noe som innebærer at man må ha minst 0,5 i synsskarphet for å få kjøre noen av disse kjøretøyene. Dette kan være noe forskjellig fra førerkort til førerkort, der for eksempel tung lastebil- og bussjåfører har ytterligere synskrav å oppfylle, nettopp fordi disse sjåførene bruker mye tid på veiene og kjører både mennesker og annen følsom last. Her må man derfor ha oppnådd 0,8 i synsstyrke for det ene øyet og minst 0,1 for det andre øyet.

Visus påvirkes av både sykdommer og alder

At synet blir verre med alderen er verken en nyhet eller hemmelighet og er noe vi alle får i alderens høst. At øyets linse mister elastisiteten sin er den største grunnen til dette og det kan i sin tur også påvirke øyets generelle synsevne. Når vi blir eldre får vi dessuten mindre nerveceller i den gule flekken i øynene våre og dette bidrar til en forverret synsskarphet.

Det er også vanligere å få øyesykdommer når man blir eldre og dette kan så klart også påvirke synet. En øyesykdom som er vanlig å få når man er eldre er grå stær, som i verste fall kan gjøre deg blind. Grønn stær er en annen vanlig øyesykdom som man kan få når man blir eldre som faktisk kan skade øyets syn alvorlig gjennom et trykk inni øyet. Andre grunner som kan påvirke synet er at man for eksempel er tørr og irritert i øynene.

Finnes det noe man kan gjøre for å forebygge en forverret synsskarphet?

Det finnes ikke noe konkret man kan gjøre for å bevare synsskarpheten sin, siden dette er avhengig av flere faktorer. Men når det kommer til synsfeil i allmennhet, spesielt i dagens samfunn, så er det slik at miljøet vårt påvirker oss utrolig mye. Mange av oss jobber foran en data og bruker veldig mye tid foran skjermen. Dette kan i sin tur føre til at vi ser dårligere og dårligere på lang avstand, siden det øynene fokuserer mest på er på nært hold.

Det er derfor bra om man kan skifte miljø oftere, der øynene får variasjon i syn på både nær og lang avstand. Synet påvirkes også av lys, så det kan være en god idé å skifte lyssettingen og bevisst velge å trene mørkesynet ditt i ny og ne. Siden det er veldig vanlig å nettopp ha skjeve hornhinner kan det være normalt for en person å ha perfekt syn i dagslys, men derimot se veldig dårlig i mørket for eksempel.

Lotta Karlsson

Lotta Karlsson

Trendspanare med passion för glasögon, solglasögon och linser.

  Tilbake til magazine