World Sight Day

Vision First – World Sight Day 2019

10. oktober er World Sight Day, som årlig retter oppmerksomheten mot aktuelle problemer rundt nedsatt syn og mangel på synshjelpemidler. Også i år rettes fokus mot øyehelse globalt, og på hva som kan gjøres for å øke bevisstheten om at godt syn forbedrer så mange menneskers tilværelse.

Bak initiativet finner vi paraplyorganisasjonen IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness) som jobber på linje med WHO-programmets visjon ”The Right to Sight”.

programmets visjon om The right to Sight

Hva innebærer det?

World Sight Day oppsto for å belyse problemer som fortsatt er høyst aktuelle når det gjelder global øyehelse. Men også for å motivere stater, ideelle organisasjoner, bedrifter og øvrige aktører for å dra sin del av lasset. Tanken er at vi sammen kan gjøre verden til et bedre sted ved å underlette livssituasjonen for millioner av mennesker med synsbesvær.

For å skape et sterkere fokus og stimulere til et progressivt arbeid rundt forbedret øyehelse tildeles World Sight Day hvert år et tema. I 2019 samles innsatsen under parolen ”Vision First!”.

Med nærsynthet i fokus

World Sight Day resulterer årlig i hundrevis av ulike tiltak for forbedret syn. For LensWays og vår eier Essilors del er veien utstaket og vil i år være rettet mot myopi. Myopi er det vi på folkemunne kaller nærsynthet, og det er en av de vanligste synsfeilene. Vi kommer i fellesskap til å rette tiltakene våre mot å øke kunnskapen om nærsynthet.

I praksis innebærer arbeidet ulike informasjonskampanjer om regelmessige synsundersøkelser, og om å tilby synshjelpemidler av høy kvalitet i form av briller og kontaktlinser. Så enda en gang, hold øynene åpne – World Sight Day 2019 kommer til å bli et lyspunkt for mange som tidligere har famlet i mørket.

Fakta om synsproblemer i verden

36 MILLIONER AV VERDENS BEFOLKNING ER BLINDE

217 MILLIONER MENNESKER HAR ULIKE FORMER AV SYNSVANSKER

OVER 75% AV SYNSPROBLEMENE KAN UNNGÅS GJENNOM RIKTIG BEHANDLING/KORRIGERING

OMTRENT 1 MILLIARD MENNESKER ER NÆRSYNTE

89% AV ALLE MENNESKER MED SYNSNEDSETTELSE BEFINNER SEG I U-LAND OG LAVINNTEKTSLAND.

ANTALLET PERSONER SOM FÅR SYNSSKADER PÅ GRUNN AV SMITTSOMME SYKDOMMER HAR MINSKET KRAFTIG DE SISTE ÅRENE.

Mille Lansburgh

Mille Lansburgh

Redaktör LensWay

”Ord är laddade pistoler”, sa Jean-Paul Sartre. Och han har givetvis rätt. Försöker skriva med sprängkraft och inte krångla till det i onödan. Att skriva om optik handlar om att inspirera och vägleda. Få dig att kunna uppleva varje ögonblick!

 Tilbake til magazine
Kategorier