World Sight Day

Global satsning for bedre øyehelse

World Sight Day er et verdensomspennende event hvert år som setter fokus på aktuelle problemer angående nedsatt syn og mangel på synshjelpemidler. I år er fokuset på universell øyehelse.

En gang i året, den andre torsdagen i oktober, blir World Sight Day markert over hele verden. Årets opplegg går av staben den 11. oktober, en dato som er verdt å legge seg på minnet. Bak dette initiativet finner vi paraplyorganisasjonen IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness) som jobber mot WHO programmets visjon om «The right to Sight».

programmets visjon om The right to Sight

I år fokuseres arbeidet på universell øyehelse, noe som innebærer en hel rekke av initiativ på en rekke områder som avgrenser seg til årets tema.

Hvorfor World Sight Day?

World Sight Day oppstod for å belyse problemer med øyehelsen i verden, et problem som fortsatt er aktuell. Den skal videre motivere stater, ideelle organisasjoner, selskaper og andre aktører til å være med å dra lasset. Tanken er vi tilsammen kan gjøre verden til et bedre sted gjennom å underlette livssituasjonen for millioner av mennesker med synsvansker.

For å skape et sterkere fokus, og stimulere et progressivt arbeide rundt forbedret øyehelse gis World Sight Day hvert år et nytt tema. I 2018 samles disse innsatsene under parolen «Universal Eye Health». Med andre ord er det en forbedret og altomfattende øyehelse som etterstrebes.

En vei til bedre syn

World Sight Day resulterer årlig hundretalls ulike innsatser for et forbedret syn. For LensWay og våre eiere Essilors del, er veien allerede tråkket opp for årets forbedringsarbeide – nemlig veisikkerhet. Vår felles innsats retter seg derfor mot trafikanter og medtrafikanter på våre veier. Her er det mye arbeide å gjøre rundt å forbedre synet, noe som vil være med å redusere risikoen for ulykker.

synet hos bilister

Gjennom å forbedre synet hos bilister, motorsyklister, syklister og fotgjengere kan mange ulykker forhindres.

I praksis innebærer arbeidet ulike informasjonskampanjer om regelmessige synsundersøkelser, å gi synshjelpemidler av høy kvalitet i form av briller og kontaktlinser, samt å arbeide for å minske blending. Så hold øynene åpne – World Sight Day 2018 kommer til å bli et lyspunkt for mange som tidligere har famlet i mørket.

Fakta om synsproblemer i verden

36 MILLIONER AV VERDENS BEFOLKNING ER BLINDE

217 MILLIONER MENNESKER HAR ULIKE FORMER AV SYNSVANSKER

OVER 75% AV SYNSPROBLEMENE KAN UNNGÅS GJENNOM RIKTIG BEHANDLING/KORRIGERING

OMTRENT 1 MILLIARD MENNESKER ER NÆRSYNTE

89% AV ALLE MENNESKER MED SYNSNEDSETTELSE BEFINNER SEG I U-LAND OG LAVINNTEKTSLAND.

ANTALLET PERSONER SOM FÅR SYNSSKADER PÅ GRUNN AV SMITTSOMME SYKDOMMER HAR MINSKET KRAFTIG DE SISTE ÅRENE.

Anton Nilsson

Anton Nilsson

Redaktör LensWay

LensWays självutnämnda modeexpert och trendspanare #1. Anser att "stil är ett sätt att säga vem man är utan att behöva yttra ett ord" som designern Rachel Zoe sade.

  Tilbake til magazine
Kategorier