Sosialt ansvar

Godt syn skal være en rettighet for alle.

Vi vil forbedre verden, vil du hjelpe til? Les om vårt globale hjelpeprogram «Buy One, Give One» som underletter livssituasjonen for millioner av utsatte mennesker over hele verden. For hvert par briller du kjøper fra LensWay, gir vi et par til trengende.