Sosialt ansvar

Godt syn skal være en rettighet for alle.