Syn bilkjøring

For å kjøre bil er det en fordel å se godt. For å ta førerkort kreves en synsattest fra optiker med en synsskarphet på minst 0,5. Ellers kreves briller eller linser ved bilkjøring. Dårlig syn under bilkjøring fører til at det blir vanskeligere å lese veiskilt og å kjøre når det er mørkt ute.

Nedenfor finner du artikler som handler om syn bilkjøring.