KOMFORTLINS

Alle burde prøve den nye komfortlinsen

Mange linsebrukere lider i stillhet. Tørre, trette øyne og uklart syn er del av hverdagen deres. Tiden er inne for ikke å ta kompromissene for gitt, men heller velge komfort.

På slutten av 2016 gjennomførte LensWay en undersøkelse der linsekunder ble spurt om de iblant opplevde at linsene deres var ubehagelige, om øynene deres føltes tørre, eller om synet deres var uskarpt.

Kundene ble bedt om å besvare spørsmålene med en skala fra 1 til 10, der 1 innebar at de ofte merket symptomene, og 10 innebar at de aldri merket dem. Av de 621 spurte svarte hele 73 % (452 personer) mellom 1 og 7 på skalaen. Resultatet var altså glassklart: 7 av 10 var ikke helt fornøyde med linsene sine.

Ny undersøkelse viste tydelige resultater

32 kunder fikk så i januar 2017 muligheten til å prøve det nye produktet ACUVUE OASYS® 1-Day med HydraLuxe™ og ble bedt om å besvare samme spørsmål ved hjelp av samme skala. Resultatet viste seg å bli det helt motsatte.

Nå oppga i stedet hele 75 % (24 personer) svarene 8 til 10 på skalaen. De var altså betydelig mer fornøyd med sine nye linser enn de som de brukte før.

ACUVUE OASYS® 1-Day med HydraLuxe

Produsentens egen undersøkelse

Av de totalt 243 spurte linsebrukerne oppga nesten 6 av 10 (59 %) at de opplevde at linsenes ytelse ble dårligere i løpet av dagen.

Dessuten oppga 78 % at de opplevde trette øyne, og 74 % at de opplevde tørre øyne. For å løse dette problemet utviklet de ACUVUE OASYS® 1-Day med HydraLuxe™ og gjennomførte en ny test der testpersonene prøvde både den nye linsen og en annen vanlig linse. Resultatet viste at de som foretrakk en linse, foretrakk den nye linsen med et forhold på 2:1.

Selv om det ikke finnes en linse som passer for alle, så er ACUVUE OASYS® 1-Day med HydraLuxe™ spesielt utviklet for å motvirke de vanligste problemene med linser – så hvis du ikke er fornøyd med dine nåværende linser, burde du definitivt prøve!

Vi anbefaler en tilpasning av linsene hos en optiker før bruk.

ACUVUE®, ACUVUE OASYS® 1-Day og HydraLuxe™ er varemerker som tilhører Johnson & Johnson Services Inc. © Janssen-Cilag AS 2017. VI1098


Og du, husk at du alltid kan ringe eller chatte med vår prisbelønte kundeservice hvis du lurer på noe.  Du når oss på 800 84 600

Mille Lansburgh

Mille Lansburgh

Redaktör LensWay

”Ord är laddade pistoler”, sa Jean-Paul Sartre. Och han har givetvis rätt. Försöker skriva med sprängkraft och inte krångla till det i onödan. Att skriva om optik handlar om att inspirera och vägleda. Få dig att kunna uppleva varje ögonblick!

  Tilbake til magazine